Oferta naszego biura

3 Listopad, 2009 • Bez kategoriiBrak komentarzy »

Od wielu lat z powodzeniem świadczymy usługi księgowe i rachunkowe.
Współwłaścicielka biura posiada świadectwo kwalifikacyjne gwarantujące, iż spełniamy wymogi do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych nosi nr 19537/00.

biuro w Kraśnicy k/Konina

Bogaci w doświadczenia dwóch dziesięcioleci wspierania polskich przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej możemy
zapewnić państwa o naszej fachowości i rzetelności. Oto oferta usług
naszego biura rachunkowego:

 • pomoc w rejestracji firm w US, GUS i ZUS
 • konsultacje w sprawach podatkowych i księgowych, pomoc w wyborze
      najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
      ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, rejestrów zakupu
      i sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych,
      dokumentacji i rozliczeń z ZUS oraz dostarczanie ich do właściwego urzędu
 • opracowywanie wniosków do US o zwrot podatku VAT na materiały
      budowlane
 • obsługa kadrowa firm, w tym m.in. naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie
      i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości
      wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na
      podatek dochodowy
 • wypełnianie i wysyłanie sprawozdań dla GUS w formie papierowej
      i elektronicznej
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości  Fundacji
      i Stowarzyszeń w tym także tych posiadających status organizacji pożytku
      publicznego
 • sporządzanie rocznych zeznań PIT do US.

asystentka rachunkowości

Dlaczego warto współpracować z nami?

 • zawieramy partnerską umową o współpracy
 • posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
 • pracujemy na oprogramowaniu komputerowym zgodnym z wymogami
      Ministerstwa Finansówpraca wre
 • zapewniamy pełną dyskrecję  i zachowanie 
      całkowitej tajemnicy zawodowej
 • gwarantujemy stały dostęp
      do merytorycznej pomocy
 • wszystkie osoby zaangażowane w prace
      biura posiadają wyższe
      wykształcenie ekonomiczne.